Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Lịch hoạt động

Lịch hoạt động: Từ 26/07/2021 đến 01/08/2021

Ngày
Thời gian Nội dung công việc Diễn giả Khách hàng Địa điểm Thời lượng Tình trạng Chi tiết
Thứ hai

26/07/2021

Thứ ba

27/07/2021

Thứ tư

28/07/2021

Thứ năm

29/07/2021

Thứ sáu

30/07/2021

Thứ bảy

31/07/2021

Chủ nhật

01/08/2021


Liên kết Tâm Việt

Tâm Việt trên Facebook