Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Giáo dục

Khách hàng của Tâm Việt là các trường THPT, CĐ, ĐH.

Học viện chính trị QG HCM

Học viện chính trị QG HCM

ĐH Bách Khoa

ĐH Bách Khoa

ĐH FPT

ĐH FPT

ĐH Ngoại Thương

ĐH Ngoại Thương

ĐH Công Nghệ ĐHQGHN

ĐH Công Nghệ ĐHQGHN

ĐH Quốc gia HN

ĐH Quốc gia HN

ĐH Sư Phạm HN

ĐH Sư Phạm HN

Học viện Ngân hàng

Học viện Ngân hàng

Đại học Kinh tế Quốc dân

Đại học Kinh tế Quốc dân

Học viện cảnh sát nhân dân

Học viện cảnh sát nhân dân

Đại học Thủy Lợi

Đại học Thủy Lợi

Viện ĐH Mở

Viện ĐH Mở

ĐH Mỏ Địa chất

ĐH Mỏ Địa chất

Học viện Báo chí & tuyên truyền

Học viện Báo chí & tuyên truyền

ĐH Công Nghiệp HN

ĐH Công Nghiệp HN

ĐH Giao thông vận tải

ĐH Giao thông vận tải

ĐH Thành Đô

ĐH Thành Đô

ĐH Xây dựng Hà Nội

ĐH Xây dựng Hà Nội

ĐH Lâm Nghiệp

ĐH Lâm Nghiệp

ĐH Điện lực

ĐH Điện lực

ĐH Dược Hà Nội

ĐH Dược Hà Nội

ĐH Nguyễn Trãi

ĐH Nguyễn Trãi

ĐH Quốc Gia TP HCM

ĐH Quốc Gia TP HCM

Học viện chính sách phát triển

Học viện chính sách phát triển

ĐH Hải Phòng

ĐH Hải Phòng