Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Từ tự kỷ nặng đến kỳ tài Một cách làm cần được nhân rộng

Ngày 28 Tháng 10, 2023

Tự kỷ - vấn đề ngày càng bức thiết của thế giới

Tự kỷ - vấn đề ngày càng bức thiết của xã hội. Theo CDC (US) 2023: “Tự kỷ là bệnh kéo dài suốt đời và không có cách chữa trị”. Thật bất ngờ tại Việt Nam có một nhóm các nhà khoa học thực nghiệm với đề tài huấn luyện dịch chuyển vốn con người, đã huấn luyện Trẻ dậy thì tự kỷ nặng tiến bộ từng tuần.