Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Sứ mệnh, Tầm nhìn,...

 
Với niềm đam mê và khát khao thực hiện sứ mệnh cao cả, Tâm Việt đã trải qua những giai đoạn khác nhau với bao thăng trầm, sóng gió nhưng luôn luôn kiên định với sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của mình.
Tuyên bố sứ mệnh luôn là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Tâm Việt và cũng là hình ảnh của Tâm Việt trong tâm trí tất cả các thành viên và công chúng.


TUYÊN BỐ SỨ MỆNH TÂM VIỆT


Sứ mệnh

Kiến tạo hệ sinh thái

Thực chứng sáng tạo

Cộng đồng chia sẻ

Huấn Luyện Dịch Chuyển Đẳng Cấp.


Tầm nhìn

Tạo dựng trường phái giáo dục mạnh nhất thế giới lưu danh muôn đời, trường phái Tâm Việt H sinh thái huấn luyện dịch chuyển đẳng cấp, giúp mọi người tự lãnh đạo tạo dựng nhân hiệu, đam mê khai sáng tiềm năng, khẳng định tài năng, phụng sự kiệt xuất, giàu sang vinh quang, hạnh phúc thành đạt.


Giá trị cốt lõi
      - Kiên tâm
Kiến tạo
- Cộng đồng
- Yêu thương
- Kỷ cương

Slogan

Làm Tâm người Việt sáng hơn
Nâng Tầm người Việt cao hơn