Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Sơ đồ tổ chức Tâm Việt Group - 2021

Hiện tại Tâm Việt có hơn 100 thành viên được chia ra làm 4 cấp gồm: Sáng lập viên; đội ngũ Lãnh đạo; đội ngũ Giảng viên; Ban xuất bản và video.

Sáng lập viên:

Tiến sĩ Phan Quốc Việt – Chủ tịch hội đồng sáng lập Tâm Việt Group

Ban lãnh đạo:

Vũ Văn Chức – Tổng giám đốc Tâm Việt Group

Lưu Anh Chức – Phó tổng giám đốc Tâm Việt Group, Giám đốc Tâm Việt Bắc Ninh, Bắc Giang

Nguyễn Trọng Minh – Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Tâm Việt Thanh Hóa

Trần Vân Anh – Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Tâm Việt Nha Trang

Lê Trọng Hòa – Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Tâm Việt Hưng Yên

Đinh Thị Huyền Trang – Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Tâm Việt Quảng Ninh

Vũ Kiên Trung - Phó Tổng giám đốc

Phạm Lan Anh - Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Tâm Việt Lào Cai

Nguyễn Thu Hiền - Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Tâm Việt Phú Thọ

Đội ngũ giảng viên

Nguyễn Thế Thịnh

Nguyễn Thị Hằng

Giáo viên các phân viện

Ban xuất bản, video

Phạm Thị Trang

Lê Thị Kim Dung