Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Lịch hoạt động

Lịch hoạt động: Từ 24/06/2024 đến 30/06/2024

Ngày
Thời gian Nội dung công việc Diễn giả Khách hàng Địa điểm Thời lượng Tình trạng Chi tiết
Thứ hai

24/06/2024

Thứ ba

25/06/2024

Thứ tư

26/06/2024

Thứ năm

27/06/2024

Thứ sáu

28/06/2024

Thứ bảy

29/06/2024

Chủ nhật

30/06/2024