Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Lịch hoạt động

Lịch hoạt động: Từ 23/05/2022 đến 29/05/2022

Ngày
Thời gian Nội dung công việc Diễn giả Khách hàng Địa điểm Thời lượng Tình trạng Chi tiết
Thứ hai

23/05/2022

Thứ ba

24/05/2022

Thứ tư

25/05/2022

Thứ năm

26/05/2022

Thứ sáu

27/05/2022

Thứ bảy

28/05/2022

Chủ nhật

29/05/2022