Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Lịch hoạt động

Lịch hoạt động: Từ 30/01/2023 đến 05/02/2023

Ngày
Thời gian Nội dung công việc Diễn giả Khách hàng Địa điểm Thời lượng Tình trạng Chi tiết
Thứ hai

30/01/2023

Thứ ba

31/01/2023

Thứ tư

01/02/2023

Thứ năm

02/02/2023

Thứ sáu

03/02/2023

Thứ bảy

04/02/2023

Chủ nhật

05/02/2023