Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Lịch hoạt động

Lịch hoạt động: Từ 29/05/2023 đến 04/06/2023

Ngày
Thời gian Nội dung công việc Diễn giả Khách hàng Địa điểm Thời lượng Tình trạng Chi tiết
Thứ hai

29/05/2023

Thứ ba

30/05/2023

Thứ tư

31/05/2023

Thứ năm

01/06/2023

Thứ sáu

02/06/2023

Thứ bảy

03/06/2023

Chủ nhật

04/06/2023