Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Lịch hoạt động

Lịch hoạt động: Từ 26/02/2024 đến 03/03/2024

Ngày
Thời gian Nội dung công việc Diễn giả Khách hàng Địa điểm Thời lượng Tình trạng Chi tiết
Thứ hai

26/02/2024

Thứ ba

27/02/2024

Thứ tư

28/02/2024

Thứ năm

29/02/2024

Thứ sáu

01/03/2024

Thứ bảy

02/03/2024

Chủ nhật

03/03/2024