Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Lịch hoạt động

Lịch hoạt động: Từ 21/10/2019 đến 27/10/2019

Ngày
Thời gian Nội dung công việc Diễn giả Khách hàng Địa điểm Thời lượng Tình trạng Chi tiết
Thứ hai

21/10/2019

Thứ ba

22/10/2019

Thứ tư

23/10/2019

Thứ năm

24/10/2019

Thứ sáu

25/10/2019

Thứ bảy

26/10/2019

Chủ nhật

27/10/2019