Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Lịch hoạt động

Lịch hoạt động: Từ 12/04/2021 đến 18/04/2021

Ngày
Thời gian Nội dung công việc Diễn giả Khách hàng Địa điểm Thời lượng Tình trạng Chi tiết
Thứ hai

12/04/2021

Thứ ba

13/04/2021

Thứ tư

14/04/2021

Thứ năm

15/04/2021

Thứ sáu

16/04/2021

Thứ bảy

17/04/2021

Chủ nhật

18/04/2021

08:00' AM Kiến tạo hệ thông Việt PQ ETM Hà Nam 1 buổi Chuẩn bị thực hiện Views

Liên kết Tâm Việt

Tâm Việt trên Facebook