Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Lịch hoạt động

Lịch hoạt động: Từ 26/09/2022 đến 02/10/2022

Ngày
Thời gian Nội dung công việc Diễn giả Khách hàng Địa điểm Thời lượng Tình trạng Chi tiết
Thứ hai

26/09/2022

Thứ ba

27/09/2022

Thứ tư

28/09/2022

Thứ năm

29/09/2022

Thứ sáu

30/09/2022

Thứ bảy

01/10/2022

Chủ nhật

02/10/2022