Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Lịch hoạt động

Lịch hoạt động: Từ 25/10/2021 đến 31/10/2021

Ngày
Thời gian Nội dung công việc Diễn giả Khách hàng Địa điểm Thời lượng Tình trạng Chi tiết
Thứ hai

25/10/2021

Thứ ba

26/10/2021

Thứ tư

27/10/2021

Thứ năm

28/10/2021

Thứ sáu

29/10/2021

Thứ bảy

30/10/2021

Chủ nhật

31/10/2021