Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Lịch hoạt động

Lịch hoạt động: Từ 18/09/2023 đến 24/09/2023

Ngày
Thời gian Nội dung công việc Diễn giả Khách hàng Địa điểm Thời lượng Tình trạng Chi tiết
Thứ hai

18/09/2023

Thứ ba

19/09/2023

Thứ tư

20/09/2023

Thứ năm

21/09/2023

Thứ sáu

22/09/2023

Thứ bảy

23/09/2023

Chủ nhật

24/09/2023