Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Lịch hoạt động

Lịch hoạt động: Từ 15/07/2019 đến 21/07/2019

Ngày
Thời gian Nội dung công việc Diễn giả Khách hàng Địa điểm Thời lượng Tình trạng Chi tiết
Thứ hai

15/07/2019

08:00' AM Nghệ thuật sống tích cực Việt PQ DOOSAN VINA Quảng Ngãi 3 Buổi Đang xếp lịch Views
Thứ ba

16/07/2019

08:30' AM Nghệ thuât thuyết trình thuyết phục Việt PQ EVN Quảng Ngãi 1 buổi Đang xếp lịch Views
01:30' PM Nghệ thuật sống tích cực Việt PQ DOOSAN VINA Quảng Ngãi 3 Buổi Đang xếp lịch Views
Thứ tư

17/07/2019

08:30' AM Nghệ thuật sống tích cực Việt PQ DOOSAN VINA Quảng Ngãi 3 Buổi Đang xếp lịch Views
Thứ năm

18/07/2019

08:30' AM Tâm thế chiến binh - PVGAS D Việt PQ PVGAS D Chi nhánh Công ty CP Phân phối Khí thấp áp dầu Khí Việt Nam - Xí nghiệp phân phối khí thấp áp Nhơn Trạch 3 Buổi Đang xếp lịch Views
08:00' AM TV đi học thầy Quân Trần Việt Quân Tâm Việt HN 4 ngày Đang xếp lịch Views
Thứ sáu

19/07/2019

08:30' AM Tâm thế chiến binh - PVGAS D Việt PQ PVGAS D Chi nhánh Công ty CP Phân phối Khí thấp áp dầu Khí Việt Nam - Xí nghiệp phân phối khí thấp áp Nhơn Trạch 3 Buổi Đang xếp lịch Views
08:00' AM TV đi học thầy Quân Trần Việt Quân Tâm Việt HN 4 ngày Đang xếp lịch Views
Thứ bảy

20/07/2019

08:00' AM TV đi học thầy Quân Trần Việt Quân Tâm Việt HN 4 ngày Đang xếp lịch Views
Chủ nhật

21/07/2019

08:00' AM TV đi học thầy Quân Trần Việt Quân Tâm Việt HN 4 ngày Đang xếp lịch Views

Liên kết Tâm Việt

Tâm Việt trên Facebook