Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Kỳ tích đi ngược lại khẳng định của CDC US

Ngày 28 Tháng 10, 2023

Kỳ tích đi ngược lại khẳng định của CDC US

Tâm Việt được thành lập năm 2001 với sứ mệnh đào tạo huấn luyện kỹ năng mềm. Từ 2014 có học sinh đầu tiên bị tự kỷ đến học Tâm Việt. Cho đến nay Tâm Việt đã đạt thành tích nhất định trong đào tạo huấn luyện trẻ tự kỷ, đặc biệt là trẻ dậy thì tự kỷ nặng.