Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Các phân viện

Học Viện Tâm Việt thành lập tháng 04/2021 có trụ sở chính tại Hà Nội. Tiền thân công ty TNHH Tâm Việt thành lập tháng 10/2001. Tâm Việt là tổ chức đầu tiên ở Việt Nam chuyên sâu trong lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo, huấn luyện các kỹ năng cá nhân và kiến tạo văn hóa tổ chức.

 

Hiện nay, Tâm Việt Group gồm:

 

üCông ty cổ phần trách nhiệm hội Học Viện Tâm Việt - Đào tạo & Tư vấn
üCông ty cổ phần học viện chuyển đổi số Blochchain Academy – Đào tạo, huấn luyện Chuyển đổi số, kỹ năng số
üCác phân viện: Hưng Yên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Thanh Hóa, Sơn La, Nha Trang, Lào Cai,...

Công ty cổ phần trách nhiệm hội Học Viện Tâm Việt thành lập 01/04/2021, tiền thân Công ty TNHH Tâm Việt là thành viên đầu tiên của Tâm Việt Group được thành lập ngày 05/10/2001, là đơn vquản chung toàn bộ hệ thống, thực hiện đào tạo cho các doanh nghiệp, quan nhà nước, tổ chức đoàn thể.

 

Công ty cổ phần học viện chuyển đổi số Blockchain Academy thành viên của Tâm Việt Group được thành lập tháng 02/02/2021 chuyên đào tạo, huấn luyện chuyển đổi số & kỹ năng số


Ngày 15/03/2009, Tâm Việt Thanh Hóa ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu đào to ca các doanh nghiệp, ̉ chức và sinh viên, học sinh tại Thanh Hóa.

 

Tháng 04/2012, Tâm Việt Nha Trang được thành lập để đáp ứng nhu cầu đào tạo ca các doanh nghiệp và sinh viên, học sinh ti Nha Trang và các tỉnh thành lân cận.


Tháng 9/2013, Tâm Việt Quảng Ninh ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu đào to ca các doanh nghiệp và sinh viên, học sinh tại tỉnh Quảng Ninh các  tỉnh lân cận.

 

Tháng 11/2013, Tâm Việt Hưng Yên được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu đào to ca các doanh nghiệp và sinh viên, học sinh tại tỉnh Hưng Yên các tỉnh lân cận.

 

Tháng 05/2018, Tâm Việt Bắc NinhBắc Giang được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu đào to ca các doanh nghiệp và sinh viên, học sinh tại tỉnh Bắc Giang & Bắc Ninh.

 

Tháng 12/2017, Tâm Việt Phú thọ được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu đào to ca các doanh nghiệp và sinh viên, học sinh tại tỉnh Phú Thọ.

 

Tháng 07/2018, Tâm Việt Hải Dương được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu đào to ca các doanh nghiệp, sinh viên & học sinh tại tỉnh Hải Dương đặc biệt các em mầm non.

 

Tháng 08/2017, Tâm Việt Lào Cai được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu đào to ca các doanh nghiệp và sinh viên, học sinh tại tỉnh Lào Cai.

 

Tháng 06/2018, Tâm Việt Sơn La được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu đào to ca các doanh nghiệp và sinh viên, học sinh tại tỉnh Sơn La.