Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Lịch hoạt động

Lịch hoạt động: Từ 06/04/2020 đến 12/04/2020

Ngày
Thời gian Nội dung công việc Diễn giả Khách hàng Địa điểm Thời lượng Tình trạng Chi tiết
Thứ hai

06/04/2020

Thứ ba

07/04/2020

Thứ tư

08/04/2020

Thứ năm

09/04/2020

Thứ sáu

10/04/2020

Thứ bảy

11/04/2020

Chủ nhật

12/04/2020


Liên kết Tâm Việt

Tâm Việt trên Facebook