Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Lịch hoạt động

Lịch hoạt động: Từ 13/04/2020 đến 19/04/2020

Ngày
Thời gian Nội dung công việc Diễn giả Khách hàng Địa điểm Thời lượng Tình trạng Chi tiết
Thứ hai

13/04/2020

Thứ ba

14/04/2020

Thứ tư

15/04/2020

Thứ năm

16/04/2020

Thứ sáu

17/04/2020

Thứ bảy

18/04/2020

Chủ nhật

19/04/2020


Liên kết Tâm Việt

Tâm Việt trên Facebook