Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Tổ chức đào tạo, huấn luyện "Teambuilding, teamwork" chuyên nghiệp

"Không ai mạnh bằng tất cả chúng ta đồng tâm hợp lực”

Học phí: Liên hệ

 “Không ai mạnh bằng tất cả chúng ta đồng tâm hợp lực”

Thành công của tổ chức không phải là chỉ là do cá nhân mà là do phối hợp của các thành viên trong tổ chức, một mục tiêu, một kế hoạch hành đồng và tất cả mọi thành viên cùng làm việc vì mục tiêu chung. Kỹ năng làm việc đồng đội ngày nay có thể nói là một trong số những kỹ năng quan trọng nhất của mỗi người. Làm việc đồng đội nghĩa là cùng nhau hướng về một mục tiêu chung giúp ích cho bản thân, cho tổ chức, cho xã hội, cùng phấn đấu để cá nhân và tổ chức phát triển vượt trội.

 Tổ chức đào tạo, huấn luyện

Giúp cho cán bộ, nhân viên thể hiện kỹ năng làm việc đồng đội tích cực, biết cách sử dụng các công cụ hoạt động đồng đội, mỗi thành viên sẽ dễ dàng nhận ra trách nhiệm của mình, thậm chí họ còn có thể phát huy được những kỹ năng vốn có vào công việc, tương tác với đồng nghiệp và luôn cống hiến, NHIỆT TÌNH – CHUYÊN NGHIỆP với cá nhân, gia đình, tổ chức.

Tâm Việt Group chuyên tổ chức các chương trình, khóa huấn luyện, đào tạo về Teambuilding, teamwork, galadinner cho các doanh nghiệp, tổ chức, trường học trọn gói trong suốt chuyến hành trình từ "Hoạt náo trên xe, chương trình đào tạo huấn luyện theo các chuyên đề phát triển tổ chức" đến chương trình "Lửa trại, Galadinner".

Tổ chức đào tạo, huấn luyện


Các chương trình, khóa đào tạo, huấn luyện nổi bật: 
- Teambuilding xây dựng văn hóa doanh nghiệp
- Teambuiding kỹ năng lãnh đạo, quản lí hiện đại, chuyên nghiệp
Teambuilding xây dựng tinh thần đồng đội
- Teamwork chuyên nghiệp
- Teambuiding trải nghiệm thực tế
-...

Tổ chức đào tạo, huấn luyện

Quy trình thực hiện chương trình:

Bước 1: Khách hàng liên hệ tìm đến Tâm Việt Group.

Bước 2: Tâm Việt Group xin thông tin, mục tiêu muốn đạt được sau chương trình của tổ chức.

Bước 3: Tâm Việt Group tiếp cận với doanh nghiệp, tìm hiểu những nét đặc sắc, ưu điểm của tổ chức.

Bước 4: Dựa theo nhưng thông tin của khách hàng Tâm Việt Group thu thập được, Tâm Việt Group sẽ xây dựng kịch bản chương trình "Teambuilding, teamwork" cụ thể, đi theo đúng chủ đề của tổ chức.

Bước 5: Trao đổi nội dung kịch bản với khách hàng, 2 bên thống nhất nội dung => thực hiện chương trình.

 


Khóa học liên quan

1 2 3 4 5