Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Tập đoàn Trung Nguyên trao chiếc xe thứ 2 cho Tâm Việt

Ngày 19 Tháng 6, 2024
Ngày 6/12/2017, Tâm Việt vô cùng vinh dự và xúc động khi nhận được chiếc xe thứ hai, món quà quý giá từ Ban lãnh đạo Tập đoàn Trung Nguyên. Món quà này là sự ghi nhận cho những giá trị mà Tâm Việt đã và đang cống hiến, hoàn toàn trùng khớp với tinh thần và triết lý của Trung Nguyên.
Ngày 6/12/2017, Tâm Việt vô cùng vinh dự và xúc động khi nhận được chiếc xe thứ hai, món quà quý giá từ Ban lãnh đạo Tập đoàn Trung Nguyên. Món quà này là sự ghi nhận cho những giá trị mà Tâm Việt đã và đang cống hiến, hoàn toàn trùng khớp với tinh thần và triết lý của Trung Nguyên.
 
 
 
Tập đoàn Trung Nguyên trao xe Tâm Việt

Tập đoàn Trung Nguyên trao xe Tâm Việt

Biết ơn! Biết ơn!