Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Giáo sư Trevor

Ngày 16 Tháng 5, 2019
Giáo sư Trevor - Nguyên Chủ tịch Hội bệnh Thần kinh Thế giới đã có những chia sẻ về phương pháp huấn luyện Vips của Tâm Việt.