Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

CLB khiếm thính Break The Barrier - Kỹ năng Thiết lập mục tiêu & Lên kế hoạch

Ngày 24 Tháng 7, 2022
"Không có nơi đến - Làm sao mà đi". Càng rõ ràng, càng dễ dàng. Không cụ thể - Cụ không thể! Đặt mục tiêu thế nào cho hiệu quả? Yếu tố quan trọng nào khi đặt mục tiêu?
 Vào ngày 24/7/2022, Tâm Việt đào tạo chương trình "Kỹ năng Thiết lập mục tiêu & Lên kế hoạch" cho CLB khiếm thính Break The Barrier. Diễn giả chương trình là TS Phan Quốc Việt - Sáng lập Tâm Việt Group.
Một số nội dung:
- Phát huy điểm độc đáo, năng khiếu mỗi cá nhân
- Bất lợi - Rất lợi! Có Tật ắt có Tài!
- Sứ mệnh - Hoài bão
- Mục tiêu SMARTER
- ...

CLB khiếm thính Break The Barrier - Kỹ năng Thiết lập mục tiêu & Lên kế hoạch

Học viên hào hứng khi tham gia các hoạt động trong chương trình

CLB khiếm thính Break The Barrier - Kỹ năng Thiết lập mục tiêu & Lên kế hoạch

Bạn Nguyễn Khắc Hưng (Trẻ tự kỷ nặng) biểu diễn tài năng
Khả năng con người là vô hạn
 
CLB khiếm thính Break The Barrier - Kỹ năng Thiết lập mục tiêu & Lên kế hoạch

Món quà CLB Break The Barrier gửi tặng TS Phan Quốc Việt

CLB khiếm thính Break The Barrier - Kỹ năng Thiết lập mục tiêu & Lên kế hoạch

Chúc các bạn học viên xuất sắc vượt trội!
HÌnh ảnh đầy đủ xem Tại đây!