Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Alpha Books - Huấn luyện Đổi mới Sáng tạo

Ngày 7 Tháng 2, 2024
Ngày 06/02/2024, Tâm Việt huấn luyện Đổi mới Sáng tạo cho lãnh đạo & cán bộ Alpha Books
Ngày 06/02/2024, Tâm Việt huấn luyện Đổi mới Sáng tạo cho lãnh đạo & nhân viên Alpha Books. Diễn giả: Ts-Lương y Phan Quốc Việt, KLG Guinness Khắc Hưng và các giảng viên Tâm Việt. Tham dự chương trình có Ông Nguyễn Cảnh Bình - CTHĐQT Alpha Books và 50 nhân viên.
 Một số nội dung chính:

- Ứng dụng AI

- Thay đổi -> Dịch chuyển

- Khả năng con người là vô hạn

Alpha Books - Huấn luyện Đổi mới Sáng tạo

Alpha Books - Huấn luyện Đổi mới Sáng tạo 

Alpha Books - Huấn luyện Đổi mới Sáng tạo

Alpha Books - Huấn luyện Đổi mới Sáng tạo

Chúc Alpha Books 2024 dịch chuyển, sáng tạo đột phá!
Hình ảnh đầy đủ xem Tại đây!