Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

VNPT Đồng Nai - Quản trị Năng lượng, Huấn luyện Nhân tài

Ngày 27 Tháng 11, 2023
Ngày 17/11/2023, Tâm Việt đào tạo cho cán bộ VNPT Đồng Nai với chủ đề "Quản trị Dòng Năng lượng, Huấn luyện Nhân tài - Từ triết học cổ điển đến Nobel Vật lý 2022" Diễn giả: - TS Phan Quốc Việt - Sáng lập Tâm Việt Group -Kỷ lục gia thế giới Guinness Nguyễn Khắc Hưng
Ngày 17/11/2023, Tâm Việt đào tạo cho cán bộ VNPT Đồng Nai với chủ đề "Quản trị Dòng Năng lượng, Huấn luyện Nhân tài - Từ triết học cổ điển đến Nobel Vật lý 2022"

Diễn giả:
- TS Phan Quốc Việt - Sáng lập Tâm Việt Group
- Kỷ lục gia thế giới Guinness Nguyễn Khắc HưngVNPT Đồng Nai - Quản trị Năng lượng, Huấn luyện Nhân tài

 

VNPT Đồng Nai - Quản trị Năng lượng, Huấn luyện Nhân tài


VNPT Đồng Nai - Quản trị Năng lượng, Huấn luyện Nhân tài