Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Tâm Việt hợp tác với JT Frank Academy triển khai chương trình Ứng dụng Quản trị tri thức trong DN Việt Nam

Ngày 23 Tháng 3, 2016
Chảy máu chất xám trong doanh nghiệp luôn là điều trăn trở của những nhà Quản lý, Lãnh đạo.

Chảy máu chất xám trong doanh nghiệp luôn là điều trăn trở của những nhà Quản lý, Lãnh đạo. Các tổ chức, doanh nghiệp bỏ rất nhiều tiền bạc, thời gian để đào tạo một nhân viên giỏi nhưng khi đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực đó họ không muốn làm việc tại công ty nữa hoặc vì lý do nào đó mà quyết định rời bỏ khỏi tổ chức. Điều này đã và đang gây ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển của doanh nghiệp. Cùng với đó là sự kiện Việt Nam chính thức ra nhập tổ chức Thương mại Thế giới WTO vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức đối với mỗi doanh nghiệp Việt Nam.

 

Để xây dựng một tổ chức trường tồn và có năng lực cạnh tranh cao, việc thu hút vốn đầu tư, cập nhật công nghệ hiện đại và nâng cao trình độ quản lý không còn là chiến lược sống còn với một tổ chức. Quản trị tri thức ra đời đã góp phần không nhỏ vào việc giúp các doanh nghiệp những giải pháp thực tiễn cho các thách thức của doanh nghiệp trong môi trường toàn cầu hóa của nền kinh tế thị trường.

 

Tháng 1.2008, sau khi tham gia khóa đào tạo về Quản trị Tri thức do JT Frank Academy tổ chức tại Malaysia, Ban lãnh đạo Tâm Việt và JT Frank đã chính thức ký biên bản hợp tác triển khai chương trình đào tạo và tư vấn Ứng dụng Quản trị Tri thức trong các doanh nghiệp Việt Nam. Đi đầu trong việc áp dụng quản trị tri thức, Tâm Việt Group đã và đang xây dựng một tổ chức chia sẻ, tập hợp nhiều thành viên trong tổ chức có những mục tiêu chung hoặc có khả năng ngang nhau. Quản trị Tri thức ứng dụng trong doanh nghiệp liên quan đến mọi doanh nghiệp đang hoạt động trong nền kinh tế tri thức nơi các nhân viên có thói quen tư duy tự định hướng, chủ động, tiến bộ, hợp tác. . .

 

Đẩy mạnh việc Ứng dụng Quản trị Tri thức cho các doanh nghiệp Việt Nam, Tâm Việt Group và Viện JT Frank phối hợp tổ chức hội thảo "Thực hành Quản trị Tri thức để hội nhập thành công trong thế giới phẳng" ngày 18 – 19.03.2008 tại Hà Nội; 21 – 22.03.2008 tại Tp Hồ Chí Minh.

Tâm Việt hợp tác với JT Frank Academy triển khai chương trình Ứng dụng Quản trị tri thức trong DN Việt Nam

Chứng nhận hợp tác giữa Tâm Việt Group và JT Frank AcademyLiên kết Tâm Việt

Tâm Việt trên Facebook