Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Kỹ năng mềm - Khoa dược hệ liên thông, đại học Thành Đô.

Ngày 12 Tháng 8, 2017
Đa số các trường Đại học thường chỉ tập trung dạy cho học viên những kiến thức chuyên môn - kỹ năng cứng mà không để ý đến tầm quan trọng của kỹ năng mềm. Tuy nhiên với Đại học Thành Đô thì có một sự dịch chuyển đó là học viên sẽ được học Kỹ năng mềm ngay từ khi bắt đầu học.
 Ngày 12/8/2017, Tâm Việt đào tạo Kỹ năng mềm cho sinh viên 5 lớp Khoa dược hệ liên thông, đại học Thành Đô.
Diễn giả chương trình: TS. Phan Quốc Việt - Chủ tịch HĐSL Tâm Việt Group và cô Lê Thanh Huyền - Chủ tịch HĐQT Tâm Việt Group.
Sau đây là một số hình ảnh tiêu biểu của chương trình:
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, giày và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang cười

Xem thêm ảnh tại đây

Liên kết Tâm Việt

Tâm Việt trên Facebook