Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Đại hội Chi hội Sinh lý học Thể dục Thể thao

Ngày 26 Tháng 3, 2022
Ngày 25.3, tại Bệnh Bệnh viện Thể thao Việt Nam đã diễn ra Đại hội Chi hội Sinh lý học thể dục thể thao lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2022 -2027. Tâm Việt tham gia và trở thành thành viên của Chi hội Sinh lý học Thể dục Thể thao.
 Đại hội Chi hội Sinh lý học Thể dục Thể thao

Ban chấp hành & một số thành viên Chi hội Sinh lý học Thể dục Thể thao (Những chuyên gia xuất sắc trong lĩnh vực Sinh lý học)

Đại hội Chi hội Sinh lý học Thể dục Thể thao

Đại hội Chi hội Sinh lý học Thể dục Thể thao

Đại hội Chi hội Sinh lý học Thể dục Thể thao

Kỷ lục gia Châu Á - Nguyễn Khôi Nguyên biểu diễn tại Đại hội
Nguyễn Khôi Nguyên là người mắc chứng tự kỷ. Nhờ áp dụng các hoạt động Thể dục Thể thao đã trở thành Kỷ lục gia Châu Á