Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Acorp Group - Quản trị dòng năng lượng Dịch chuyển đẳng cấp

Ngày 8 Tháng 4, 2022
Vào ngày 9/4/2022, Tâm Việt đào tạo chương trình "Quản trị dòng năng lượng Dịch chuyển đẳng cấp" cho Tập đoàn Acorp tại Hồ Chí Minh. Diễn giả của chương trình là Tiến sĩ Phan Quốc Việt - Chủ tịch HĐQT Tâm Việt Group.
 Vào ngày 9/4/2022, Tâm Việt đào tạo chương trình "Quản trị dòng năng lượng Dịch chuyển đẳng cấp"  cho Tập đoàn Acorp tại Hồ Chí Minh. Diễn giả của chương trình là Tiến sĩ Phan Quốc Việt - Chủ tịch HĐQT Tâm Việt Group.

Một số nội dung chính:
- Thấu hiểu cơ chế hành vi
- Năng lực con người
- Quản trị dòng năng lượng
- ...

Quản trị dòng năng lượng Dịch chuyển đẳng cấp

Dịch chuyển từ Kiến thức -> Kỹ năng -> Năng lượng!

Quản trị dòng năng lượng Dịch chuyển đẳng cấp

Cười tươi - Tiền tươi; Cười vang - Giàu sang

Quản trị dòng năng lượng Dịch chuyển đẳng cấp

Bài tập Plank: Khả năng con người là vô hạn!

Quản trị dòng năng lượng Dịch chuyển đẳng cấp

Sợ nhất là nỗi sợ. Học viên vượt qua chính mình bằng các bài tập Ý chí!
Chúc các học viên ứng dụng xuất sắc trong công việc và cuộc sống!
Hình ảnh đầy đủ chương trình Tại đây!