Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

TeamBuilding - Lớp 1_Trường Quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngày 13 Tháng 4, 2022
Ngày 12/4, Tâm Việt đào tạo chương trình “TeamBuilding” cho các sinh viên năm cuối Trường Quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội tại Flamingo Đại Lải Resort (Khu nghỉ dưỡng 5* và là 1 trong 10 khu nghỉ dưỡng đẹp nhất thế giới). Diễn giả chương trình là Tiến sĩ Phan Quốc Việt - Sáng lập Tâm Việt Group.
Ngày 12/4, Tâm Việt đào tạo chương trình “TeamBuilding” cho các sinh viên năm cuối Trường Quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội tại Flamingo Đại Lải Resort (Khu nghỉ dưỡng 5* và là 1 trong 10 khu nghỉ dưỡng đẹp nhất thế giới). Diễn giả chương trình là Tiến sĩ Phan Quốc Việt - Sáng lập Tâm Việt Group.
 
Nội dung chính:
- Quản trị dòng năng lượng
- Niềm tin đồng đội
- Khả năng con người là vô hạn
- ...
TeamBuilding - Trường Quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội
 
Bài tập Niềm tin - Mỗi thành viên cần xây dựng niềm tin một cách từ từ trong đội

TeamBuilding - Trường Quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội
 
Học viên dịch chuyển từ Sợ sệt -> Sung sướng khi làm xuất sắc các bài tập 

TeamBuilding - Trường Quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội

Bài tập Plank - Khả năng con người là vô hạn
 
TeamBuilding - Trường Quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội

Sống còn - Giống cộng đồng!
Sống xuất sắc - Cộng đồng xuất sắc!
Chúc các học viên xuất sắc vượt trội!
Hình ảnh đầy đủ xem Tại đây!