Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Quản trị Dòng năng lượng Đồng đội Dịch chuyển Đẳng cấp - Khoa CNTT, ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định.

Ngày 10 Tháng 5, 2022
"Nếu ta muốn thấu hiểu bí mật của Vũ trụ, hãy tư duy về năng lượng, tần số & rung động" - Nikola Tesla. Từ năm 2000, Tâm Việt đã góp phần quan trọng vào bước dịch chuyển giáo dục Việt Nam từ Kiến thức lên Kỹ năng. Ngày nay cần dịch chuyển toàn diện hơn từ Kỹ năng lên Năng lượng.
 Vào ngày 10/5/2022, Tâm Việt đào tạo chương trình "Quản trị Dòng năng lượng Đồng đội Dịch chuyển Đẳng cấp" cho thầy cô & các bạn sinh viên Khoa CNTT, ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định. Diễn giả chương trình là Tiến sĩ Phan Quốc Việt - Chủ tịch hội đồng Sáng lập Tâm Việt Group.
Một số nội dung:
- Dòng năng lượng cá nhân
- Dòng năng lượng đồng đội
- Khả năng con người là vô hạn
- ...
Một số hình ảnh chương trình:

Quản trị Dòng năng lượng Đồng đội Dịch chuyển Đẳng cấp - Khoa CNTT, ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định.

Những triết lý đơn giản & sâu sắc được TS Phan Quốc Việt chia sẻ trong chương trình:
Tu tập <-> Thu nhập
Sung sướng <-> Xuất sắc
...
 
Quản trị Dòng năng lượng Đồng đội Dịch chuyển Đẳng cấp - Khoa CNTT, ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định.


Tiến sĩ Phan Quốc Việt tặng thầy cô & các bạn sinh viên bộ sách "Trời là ta ở tột cùng nhân bản"


Quản trị Dòng năng lượng Đồng đội Dịch chuyển Đẳng cấp - Khoa CNTT, ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định.

Bài tập Plank - Rèn Ý Chí Kiên gan Tu luyện

Quản trị Dòng năng lượng Đồng đội Dịch chuyển Đẳng cấp - Khoa CNTT, ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định.

Bài tập Năng lượng Niềm tin - Khả năng con người là vô hạn
Chúc thầy cô & các bạn sinh viên xuất sắc vượt trội!
Hình ảnh đầy đủ xem Tại đây!