Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Huy Chương Vàng - Hiệp Hội Sáng Chế & Sở Hữu Trí Tuệ Thế Giới (Triển lãm: Sáng Tạo & Sáng Chế Châu Âu 14 tại Iasi - Romania)

Ngày 1 Tháng 6, 2022
Huy Chương Vàng Hiệp Hội Sáng Chế & Sở Hữu Trí Tuệ Thế Giới Triển lãm: Sáng Tạo & Sáng Chế Châu Âu 14 tại Iasi - Romania Công trình: Kiến Tạo Hệ Sinh Thái Y Sinh Thực Chứng (Khoa Học Neuron, Thể Thao, Nghệ Thuật, Tâm Linh) Huấn Luyện Dịch Chuyển Trẻ Tự Kỷ (Không dùng thuốc & Không xâm lấn) Tác giả: TS Phan Quốc Việt, Vũ Văn Chức, Lưu Anh Chức
Chung vui ngày Quốc Tế Thiếu Nhi 01/06!
Huy Chương Vàng
Hiệp Hội Sáng Chế & Sở Hữu Trí Tuệ Thế Giới
Triển lãm: Sáng Tạo & Sáng Chế Châu Âu 14
tại Iasi - Romania
Công trình: Kiến Tạo Hệ Sinh Thái Y Sinh Thực Chứng
(Khoa Học Neuron, Thể Thao, Nghệ Thuật, Tâm Linh) Huấn Luyện Dịch Chuyển Trẻ Tự Kỷ
(Không dùng thuốc & Không xâm lấn)
Tác giả: TS Phan Quốc Việt, Vũ Văn Chức, Lưu Anh Chức
.................
Vô cùng biết ơn tập thể giáo viên, các Vips, quí PH Tâm Việt cùng bạn bè, đối tác cùng đóng góp vào thành công này!
Tạ ơn trời đất thánh thần!
Huy Chương Vàng - Hiệp Hội Sáng Chế & Sở Hữu Trí Tuệ Thế Giới (Triển lãm: Sáng Tạo & Sáng Chế Châu Âu 14 tại Iasi - Romania)