Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Thành Đoàn Bắc Giang - Kỹ năng Giao tiếp, Làm việc Đồng đội, Quản lý Thời gian

Ngày 30 Tháng 6, 2022
Giáo sư Daniel Goleman - ĐH Havard cho rằng: Người thành công 85% EQ (Thông minh cảm xúc), 15% IQ (Thông minh logic). Theo UNESCO: Học để biết, Học để làm, Học để chung sống & Học để tự khẳng định mình. Kỹ năng Sống đóng vai trò thiết yếu trong cuộc sống mỗi người.
Vào ngày 26/6/2022, Tâm Việt đào tạo chương trình "Kỹ năng Giao tiếp, Kỹ năng Làm việc Đồng đội & Quản lý Thời gian" cho hơn 100 chiến sĩ Học kỳ Quân Đội của Thành Đoàn Bắc Giang. Diễn giả chương trình là thầy Lưu Anh Chức - Phó Tổng giám đốc Tâm Việt Group.
Một số nội dung:
- Giao tiếp: Ánh mắt - Cử chỉ - Nụ cười
- Khả năng con người là vô hạn
- Vượt qua nỗi sợ
- Khát vọng
- ...

Một số hình ảnh trong chương trình:

Thành Đoàn Bắc Giang - Kỹ năng Giao tiếp, Nhận thức bản thân, Làm việc đồng đội

Sống động - Vận động! Động thân - Động não - Động lòng
Lớp học liên tục có các hoạt động trải nghiệm thú vị!

Thành Đoàn Bắc Giang - Kỹ năng Giao tiếp, Nhận thức bản thân, Làm việc đồng đội

Học viên thực hành tâm thế khi giao tiếp 

Thành Đoàn Bắc Giang - Kỹ năng Giao tiếp, Nhận thức bản thân, Làm việc đồng đội

Bài tập Plank rèn Ý chí - Khả năng con người là vô hạn

Thành Đoàn Bắc Giang - Kỹ năng Giao tiếp, Nhận thức bản thân, Làm việc đồng đội

Bài tập Ước mơ - Đã sống là phải mơ!

Thành Đoàn Bắc Giang - Kỹ năng Giao tiếp, Nhận thức bản thân, Làm việc đồng đội

Bạn Nguyễn Khắc Hưng (Trẻ tự kỷ) biểu diễn bài tập chứng minh khả năng con người là vô hạn!

Chúc các chiến sĩ hoàn thành xuất sắc chương trình!
Hình ảnh đầy đủ xem Tại Đây!